Регионален натпревар по англиски јазик

На 07.05.2022 година се одржа регионалниот натпревар по Aнглиски јазик за основно образование што ја организира асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на ЕЛТАМ во ООУ „Круме Кепески“ – Кисела Вода.

На овој натпревар од нашето училиште учествуваа учениците од V, VI, VII, VIII и IX одделение.

Елена Наумова V-3 одделение II (второ) место –ментор Кочова Весна

Илина Јордановска V-1 одделение III (трето) место – ментор Кочова Весна

Софија Мијалковска VI-3 одделение III (трето) место – ментор Катерина Лукарова

Калина Шипинковска VI-3 одделение III (трето) место– ментор Катерина Лукарова

Дора Николова VII-4 одделение I (прво) место – ментор Весна Трајковска

Елена Цветковска VII-4 одделение II (второ) место – ментор Весна Трајковска

Даријан Саравинов VIII-3 одделение III (трето) место – ментор Весна Трајковска

Алексеј Стојановиќ IX-3 одделение II (второ) место – ментор Катерина Лукарова

Дона Тасева IX-3 одделение III (трето) место – ментор Катерина Лукарова Сите ученици се пласираа на државниот натпревар

Им честитаме на учениците и нивните ментори.