Распоред на смените за учениците кои ќе следат настава од далечина

Ве информираме дека распоредот на смените за почеток на учебната година е следниот

ПРВА СМЕНА – учениците од IV, VI и VII одделение

ВТОРА СМЕНА – учениците од V, VIII и IX одделение

Часовите се одвиваат по следниот распоред, Ве молиме да се најавите 5 минути пред почеток на часот