ПРОЕКТОТ ,,ГРАДИМЕ МОСТОВИ” презентиран пред претставници од МОН, ОБСЕ и ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Денес нашите ученици Михаела Миовска и Никола Недев заедно со нашите партнери, имаа прилика да ги презентираат реализираните активности во проектот.

Учениците и наставниците ги споделија впечатоците и искуството кое го стекнаа при реализација на заедничките часови.

Проектот има големо значење за развој на мултикултурализмот во нашата општина и продолжува да се реализира и во II полугодие.

Одговорни наставници на проектот се: Роза Јаневска и Бојана М.Личева.

Честитки за вредните и неуморни ученици и наставници!