Продолжуваме со работилници од дома!

На 28.10.2020г. Учениците од училишниот парламент и членови на училишниот клуб за детски права учествуваа во работилница со Сара Османи во рамки на проектот: ” И јас имам глас”. За време на видео средбата се отворија корисни дускусии поврзани со детските права. Посебен акцент се стави на тоа колку детските права се почитуваат во случај на пандемија! Со работилница на истата тема продолжуваме следната недела!