Продолжуваме со активности од проектот „И јас имам глас“

На 5.11.2020г. беа реализирани две онлајн работилници, овој пат со детскиот невро психијатар д-р Мери Бошковска и ученици, родители и наставници од нашето училиште. На работилницата со учениците беше разговарано за тоа како ситуацијата со вирусот влијае на нивниот живот, права и одговорности, а во делот со наставниците и родителите се разговараше на тема:,, Квалитет на интеракцијата и комуникацијата меѓу учениците, меѓу наставниците и учениците и меѓу родителите и децата и проблемите на кои нашле во услови на изолацијата поради вирусот Ковид 19. Интересот за посетеност на овие работилници беше огромен и од страна на учениците но и од страна на родителите и наставниците. На работилниците се споделија многу искуства, ситуации од однесувањето на децата со родителите и наставниците во изминатиот период, а сите ние добивме корисни совети за тоа како полесно да се справиме со однесувањето на децата во вакви услови.

Голема благодарност до д- р Мери Бошковска и Фондацијата за образовни и културни иницијативи: „Чекор по чекор“.