Прво место за песна на конкурсот „БЗР од мали нозе 2021“

      На конкурсот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ 2021 година”, песната со наслов БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА  чиј автор е ученикот Христијан Гочевски Иваноски  со ментор – наставничката Билјана Трајановска, од ООУ„ Дане Крапчев “- Гази Баба   беше рангирана и освои награда:

 – Безбедност и здравје при работа , Христијан Гочевски Иваноски – V-1 одд – Прво место во Категорија 1 – Песна на тема безбедност и здравје при работа .

Честитки за ХРИСТИЈАН!

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Секој мора да знае

за утре да не се кае,

животот е еден

но, не секому е меден.

Во рудникот влегува рудар.

Тој мора да е мудар.

На главата да носи  шлем

со македонскиот амблем.

Катастрофа ко од шала,

ќе настане од грешка мала

со хемиски препарати и

електрични апарати.

Здравствениот работник

маска и ракавици да носи ,

неговите најмили

болест  да не ги покоси.

                                                                                                         Христијан Гочевски Иваноски  V-1

 Работното место                                                                       O.O.У:,,Дане Крапчев”-Скопје

 не секогаш е лесно.                                                                  Ментор:Билјана Трајановска

Биди информиран,                                                                    Конкурс за категорија:1

во униформа програмиран!