Прва GLOBE on-line обука

На 22 и 23 Април се спроведува обука за имплеметација проектот “GLOBE одржлива програма” ,кој ќе биде нашиот следен предизвик.„Прва GLOBE on-line обука – Северна Македонија, Хрватска и Словенија“ се спроведува преку онлајн платформата ZOOM , а учесници од нашето училиште се наставниците по биологија Б.М.Личева и Д. Китановска .Отпочнувањето на оваа програма го подржа министерката за образование М. Царовска, Г-ѓа Кејт Брнз, амбасадор на САД во Република Северна Македонија и Министерството за животна средина, а целта е да се потикне учењето преку научно истражувачката работа во училиштата.Целта на проектот е да овозможи одржливост на Globe програмата преку нејзина практична имплементација во училиштата , со цел стекнување поголемо знаење за животната средина, како и зголемување на свеста за климатските промениПроектот е финансиски поддржан од Амбасадата на САД во Северна Македонија, а реализиран од страна на Центарот за истражување и информирање за животната средина, Еко-свест од Скопје. Со едукација го прославивме роденденот на нашата планета!