Одбележување на Европскиот ден на јазиците

Јазичната разноликост е алатка за постигнување на поголемо меѓукултурно разбирање и клучен елемент во богатото културно наследство на нашиот континент. Нашите ученици ги, мотивираме, поттикнуваме и насочуваме кон учење на што повеќе странски јазици затоа што јазикот е генетски код на секоја нација, јадрото на неговата култура, историја и, воопшто, човечката цивилизација. Нашите ученици од секциите Мултимедија, англиски и француски јазик покажаа огромна креативност,твореа пораки и творби за јазиците, пишуваа поговорки на различни јазици и опишуваа знаменитости од различни земји во Европа.

Погледнете и уживајте во нивната креативност!