Одбележан Европскиот ден на јазиците

На 26.09.2019 г. во ООУ,,Дане Крапчев,, беше одбележан Европскиот ден на јазиците.Учениците од преметна настава од VI-IХ одд. пред нивните соученици се претставија со креативни изреки преведени на повеќе светски јазици,  интерпретираа творби на македонски,англиски,француски и албански јазик, а на крајот во училишната медијатека  ги измерија своите знаења за познавањето на  некои основни поими на повеќе светски јазици преку интерактивен квиз за јазиците.

Преку оваа активност учениците упатија порака до нивните соученици дека јазичната разноликост е алатка за постигнување на поголемо меѓукултурно разбирање и е клучен елемент во богатото културно наследство на нашиот континент.