Обука на ученици за укажување прва помош

ДЕНЕС БЕВМЕ СТАВЕНИ ПРЕД ПРЕДИЗВИК ДА ЈА РАЗБЕРЕМЕ ВРЕДНОСТА КОЈА ПРВАТА ПОМОШ ЈА ИМА ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ! . .

⭕️Црвениот крст на Гази Баба и одговорните наставници на ,,Тимот за црвен крст” Бојана М.Личева и Весна Димитровска на нашите ученици од VI до IX одд. им овозможија да се стекнат со вештини и знаење за укажување прва помош кога животот на поединци е во опасност. .. .

⭕️ДА НАУЧИМЕ ДА СПАСИМЕ ЧОВЕЧКИ ЖИВОТ, ЗНАЧИ ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ ГРАЃАНИ НА НАШЕТО ОПШТЕСТВО!