Нов список со лектири во основното образование за учебната 2019/2020 година

Бирото за развој на образованието го објави одобрениот список за лектира за основното образование за учебната 2019/2020 година.

Список со лектири од второ до деветто одделение на македонски јазик