НЕ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ

КАЖИ НЕ ЗА ПЛАСТИЧНИТЕ КЕСИ!

На 22 октомври, четврток, нашето училиште  ООУ “Дане Крапчев”  се вклучи во проектот  НЕ  ПЛАСТИЧНИ  КЕСИ  спроведен од  ЕКОЗВОН, а подржан од Општината Гази Баба.

Со запазување на сите протоколи за заштита,  учениците преку едукативно предавање се запознаа со штетното влијание на пластичните кеси во природата,  временскиот период на нивното распаѓање и значењето на употребата на платнените торби.

Сите ученици на  мали ливчиња запишаа по една мисла за штетното влијание на пластичните кеси, кои беа закачени на хамер.

Се отвори кратка дискусија по истото и на учениците им беа поделени еко-торби.

Целта на овој проект е подигнување на јавната свест за штетното влијание од употребата на пластичните кеси и со тоа да се допринесе за почиста и поздрава животна  средина и да се потикне употребата на алтернативи на пластичните кеси.

                                                                                           Еко Тимот