Меѓународeн натпревар по англиски јазик ХИПО

Меѓународниот натпревар по англиски јазик ХИПО- HIPPO English language Olympiad се организира во нашето училиште и овва година. Право на учество имаат сите ученици од I до IX одделение коишто се распоредени во следните категории:

LITTLE HIPPO-ученици родени 2012 год. и помали

HIPPO 1-ученици родени 2010 год. и помали

HIPPO 2-ученици родени 2009 год. и помали

HIPPO 3-ученици родени 2007 и помали

Пријавувањето за натпреварот е најдоцна до 18.02.2022 год.

Прелиминарните натпревари се на 11-12.03.2022 год., а

Полуфиналните натпревари се на 07-08.04.2022 год.

Сите ученици што сакаат да се пријават нека ги известат своите наставници по Англиски јазик и ќе ги добијат сите подетални информации.

Многу среќа и успех на сите натпреварувачи.