МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА Е-ОТПАД -14 Октомври

ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА Е-ОТПАД -14 Октомври , ученици од 5. одделение присуствуваа на предавање организирано од еколошката организација ,,Екоѕвон,, во соработка со општина Гази Баба. ♻️Целта е развивање свест за рециклирање на електронски и електричен отпад и заштита на животната средина.