Литература на француски јазик во нашата библиотека

Убаво е чувството кога ќе добиете нешто ново, а уште повеќе кога ќе добиете подарок од некој кој постојано ве поддржува во сите активности. Така Францускиот Институт од Скопје, постојано ги поддржува сите наши активности по повод Франкофонијата и промоцијата на францускиот јазик.

Во оваа прилика би сакале да искажеме голема благодарност за донацијата на литература на француски јазик до Францускиот Институт – Скопје и до Амбасадата на Франција.

Библиотеката во ООУ„Дане Крапчев“ е збогатена со книги на француски јазик, соодветни на нивото на знаење и возраста на учениците. Во дел од книгите вклучено е и ЦД што ќе им помогне на учениците за полесно да го совладаат изговорот и читањето, а исто така има и вежби за разбирање по секое поглавје од книгата.

Денес во библиотеката дојдоа учениците од седмо одделение кои се членови на Франкофонскиот клуб за да ги разгледаат новите книги. Заедно со наставничката Анета реализираа работилница во која работеа на текст од книгата “Top secret”. Учениците се уверија дека книгите се пишувани на лесен француски и комплетно разбирливи за нивно ниво. По работилницата си заминаа задоволни и изразија желба повторно да се организира работилница на која ќе читаат незадолжителна француска литература преку што ќе ги збогатат своите знаења.