Кралицата на спортовите – Атлетиката – предизвик за учениците

На ден, 04.06.2024 г. во ООУ,, Наум Наумовски Борче” се оддржаа атлетски натпревари помеѓу учениците од општинските основни училишта на територија на општина Гази Баба.

Нашите ученици настапија во тркачките дисциплини, скок во далечина, скок во височина и фрлање ѓуле и ги освоија следните места:

1 место Јана Србиновска 6 одд. – 60 метри

1 место Марко Ѓорѓиевски 8 одд. – 100 метри

2 место Матеј Трајановски 8 одд. – 100 метри

2 место Матеја Добревска 9 одд. – 100 метри

1 место Давор Павловски 9 одд.- 100 метри

…………………………

1 место Ива Станојоска 7 одд. – ѓуле

1 место Катја Карчев 8 одд. – ѓуле

2 место Стојанче Карадачки 7 одд. – ѓуле

2 место Анес Џеладини 8 одд. – ѓуле

…………………………..

1 место Јана Србиновска 6 одд. – скок во далечина

2 место Ангел Митревски 6 одд. – скок во далечина

2 место Матеа Добревска 9 одд. – скок во височина

3 место Матеј Трајановски 8 одд . – скок во далечина

КОГА СПОРТОТ е ЉУБОВ РЕЗУЛТАТИТЕ се ВИСОКИ.

Честитки за сите наши успешни ученици !!!