Конференција за отпочнување на проектот: „Едукација за демократска култура – од политика до практика“

Повеќе од 100 учесници од Северна Македонија и од регионот на Балканот, вклучувајќи креатори на политики, директори на училишта, наставници, граѓански организации, експерти и други релевантни чинители, се сретнаа во Охрид од 22-23 јуни на конференцијата за отпочнување на проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“, имплементиран од Советот на Европа, а финансиран од Германија, со цел промовирање на демократијата и човековите права преку образованието. Конференцијата служеше како платформа за споделување искуства каде учесниците можеа да се вклучат во значајни дискусии за промоција на демократските вредности и човековите права во рамките на образованието.

Министерот за образование, г-дин Јетон Шаќири, изрази сесрдна поддршка за активностите на проектот. Препознавајќи ја важноста на образованието во промовирањето на демократските вредности и човековите права, тој ја истакна посветеноста на Владата за унапредување на образовните практики кои го негуваат активното граѓанство и граѓанскиот ангажман.

Еден од главните моменти на конференцијата беа презентации за залагањата на Советот на Европа во областа на образованието за демократско граѓанство и образование за човекови права. Водечкиот проект на Советот, Референтната рамка за компетенции за демократска култура (РФЦДЦ), беше претставен како алатка за опремување на младите луѓе со потребните вештини за одбрана и унапредување на човековите права, демократијата и владеењето на правото. Тој, исто така, се фокусира на овозможување активно учество во демократските средини и поттикнување мирен соживот во мултикултурните општества.

Во текот на конференцијата, учесниците имаа можност да споделат и дискутираат за националните и регионалните искуства, иновациите и научените лекции од имплементацијата на референтната рамка во останати региони. Овие вредни размени имаа за цел да дадат увид во успешните практики и да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат едукаторите во регионот.

Се очекува влијанието на конференцијата да се прошири надвор од самиот настан. Со поврзување на креаторите на политиките, едукаторите и засегнатите страни од Балканскиот регион, се поттикна мрежа за соработка за тековен развој и промоција на демократските образовни практики. Преку овие колективни напори, Северна Македонија и нејзините соседни земји имаат за цел да создадат средина за поддршка која ги поддржува демократските вредности, свеста за човековите права и активен граѓански ангажман кај помладата генерација.

Конференцијата „Едукација за демократска култура – од политика до пракса“ означи значајна пресвртница во стремежот кон квалитетно образование и унапредување на демократските принципи во Северна Македонија. Со посветеноста на учесниците, оваа иницијатива се стреми да обликува една посветла и поинклузивна иднина за регионот.

На конференцијата, претставници од нашето училиште беа дефектологот Катерина Банџо и предметен наставник Роза Јаневска.