Климатски промени

15-ти мај е Светски ден на климатските промени кога вниманието на пошироката јавност е насочено кон големите климатски промени кои се резултат на човековата активност. 

Глобалното затоплување и екстремните промени во климата, претставуваат најголема глобална закана по здравјето во 21-виот век. По  тој повод  нашите учениците од 7 одделение истражуваа и изработуваа презентации за климатските промени (климатските промени  и глобалното затоплување).Во продолжение ќе погледнеме дел од нивните изработки.

 И да не заборавиме:

 Одговорноста почнува од секој еден од нас!!!  

Како можеме  позитивно да влијаеме :

– со редуцирано возење со автомобил и користење на  велосипедот

-да вршиме селекција  на отпадот и негово  рециклирање

– да купуваме  енергетски ефикасни производи 

– да развиваме навики за заштеда на електрична и топлинска енергија 

-да ги чуваме  и одржуваме зелените површини                                                                                             

ЕКО Тимот

Климатски промени – како да се справиме со нив