И ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА ПРОДОЛЖУВАМЕ СО УСПЕСИ НА НАТПРЕВАРИТЕ!

🥈🥈Нашите ученички,

Калина Караџоска од VII – 1 одд., ментор Елена Малинова

и Тара Спасиќ од VIII- 2 одд., ментор Катица Стојчевска,

освоија II место на регионалниот натпревар по предметот Македонски јазик и литература што се одржа на 18.11.2023г. на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески” во Скопје.

✨️Честитки Калина и Тара, уште поголем успех ви посакуваме на државниот натпревар.