Информации за учебна 2022-23г

Учебната година започнува со следниот распоред
➡️ Прва смена учениците од I-2,4 III, V, VI и VII одд.
➡️ Втора смена учениците од I-1,3 II, IV, VIII и IX одд.

Учениците од I до V одд. влегуваат на ВЛЕЗ 1 , а учениците од VI до IX одд. влегуваат на ВЛЕЗ 2РАСПОРЕД ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА НАСТАВНИЦИТЕ

УЧИЛИШНИ СЕКЦИИ – кликнете на линкот за да прочитате повеќе за училишните секции


Распоред за додатна и дополнителна настава