Инклузивна работилница за одбележување на Детската недела

Учениците од III-3 одделение заедно со наставничката Анета Менчова и образовниот асистент Жаклина Цветковска, поддржани од Инклузивниот тим на училиштето реализираа инклузивна работилница за одбележување на Детската недела. Изработуваа сензорни помагала за нивните другарчиња со атипичен развој.

И Учениците од III-4 одд. заедно со наставничката Весна Димитровска и образовниот асистент Елена Благоевска, а со поддршка на Инклузивниот тим на училиштето, реализираа инклузивна работилница во која изработуваа сензорни помагала за нивните другарчиња со сензорни потешкотии.