Излет – „Пеленица“

На 26 и 27.05.2018 година беше изведен еднодневен излет во месноста “Пеленица“ во близината на Скопје. На излетот учествуваа учениците од II до IX одд.  Учениците имаа можност да другаруват да спортуваат и да поминат неколку часови на чист воздух.

This slideshow requires JavaScript.