Здрава исхрана во зима

Почитувани родители, наставници и ученици тимот на Црвен крст од нашето училиште има задача да Ве потсети дека здравата исхрана е важна за сите нас, особено за децата во развој.

За таа цел нашите членови Нина Ристиќ и Ангела Анѓелковска спроведоа изтражување и изработија презентација преку  која со која ќе се обидеме да влијаеме на подигнување  на свеста и навиките за здрава исхрана.

                                                            Со почит тимот на Црвен Крст од нашето училиште