За нашето Скопје

13 Ноември – Денот на ослободување на градот Скопје, денес беше инспирација за литературно и ликовно творење за учениците од V-3 одд. и нивната наставничка Христина Петровска