еТвининг проект “LEAD THE DİGİTAL FUTURE İN EDUCATİON“

Во рамките на еТвининг, учениците од VI и VII со наставничката по информатика Марина Пејковска организираат и реализираат активности заедно со учениците и наставниците од Полска, Турција и Романија кои се дел од проектот “LEAD THE DİGİTAL FUTURE İN EDUCATİON“. Целта на проектот е развивање на способност за користење Web 2.0 алатки., препознавање на проблеми и прашањата за животната средина и климатските промени, стекнување чувство на одговорност и учење да се работи заеднички. Се одржуваат состаноци со цел да се зголеми интеракцијата на нашите ученици во сите наши партнерски училишта, се развиваат пријателски односи и ги споделуваат своите чувства и размислувања за објавите направени на платформата.