Еднодневен излет – Рекреативен центар „Сарај“

На 30.05.2017 г. за учениците од второ до деветто одделение нашето училиште организираше еднодневен излет до рекреативниот центар ,,Сарај”.  Погодните временски услови, убавата и чиста природа, големото пространство и дебелите сенки им овозможија на учениците и наставниците да поминат пријатни часови во природа и да се рекреираат.
Ова беше последна екскурзија за оваа учебна година. Традицијата ќе ја продолжиме и следната учебна година на нови локации.

This slideshow requires JavaScript.