ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

I одд. Наставник: Тања Метикош

Наставна содржина: Редослед на настани „Грдото пајче“ – обработка

Obrazec-1_opis-na-realiziran-nastaven-cas – jaz pis – Redosled na nastani – Grdoto pajche -T Metikosh

Obrazec-2_Opis-na-dokument-za-nastaven-cas – jaz pis – Redosled na nastani – Grdoto pajche -T Metikosh

Slikovnica -Grdoto-pajce – T Metikosh

Nastaven list – redosled na nastani – Grdoto pajce

Instrument za sledenje – Redosled na nastani – Grdoto pajce- T Metikosh

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

I одд. Наставник: Тања Метикош

Наставна содржина: Драматизација на текст „Дрвото и птиците“ – обработка

Obrazec-1_opis-na-realiziran-nastaven-cas Jaz pis – Dramatizacija na tekst – Drvoto i pticite- T Metikosh

Obrazec-2_Opis-na-dokument-za-nastaven-cas Jaz pis – Dramatizacija natekst -Drvoto i pticite -T Metikosh

Tekst – Drvoto i pticite

Nast. list-Drvoto i pticite

Instrument za sledenje – Dramatizacija na tekst – Drvoto i pticite- T Metikosh

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

I одд. Наставник: Тања Метикош

Наставна содржина: Јазична писменост „Составување зборови“ – обработка

Obrazec-1_opis-na-realiziran-nastaven-cas – Sostavuvanje zborovi -Tanja Metikosh

Obrazec-2_Opis-na-dokument-za-nastaven-cas – Sostavuvanje zborovi

Nastaven list – Od bukvi do zbor – T Metikosh

Skala na procenka – Sostavuvanje zborovi T Metikosh

 

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

I одд. Наставник: Тања Метикош

Наставна содржина: Песна „Весници на пролетта“ – обработка

Obrazec-1_opis-na-realiziran-nas-cas-Jaz pis – Pesna – Vesnici na proletta- T Metikosh

Obrazec-2_Opis-na-dokument-za-nas-cas – Jaz pis – Pesna – Vesnici na proletta – T Metikosh

Instrument za sledenje – Vesnici na proletta – T Metikosh

 

МАТЕМАТИКА

II одд. Наставник: Елизабета Георгиевска

Наставна содржина: Читање време во часови и минути

Obrazec-1_opis-na-realiziran-nastaven-cas Matematika so razmisluvanje ,,Citanje na vreme vo casovi i minuti,,-II odd. Elizabeta Georgievska

Obrazec-2_Opis-na-dokument-za-nastaven-cas Citanje na vreme vo casovi i minuti-II odd.-Elizabeta Georgievska

 

МАТЕМАТИКА

II одд. Наставник: Елизабета Георгиевска

Наставна содржина: Зафатнина – обработка

Obrazec-1_opis-na-realiziran-nastaven-cas Matematika- Zafatnina-II odd.-Elizabeta Georgievska

Obrazec-2_Opis-na-dokument-za-nastaven-cas-Matematika-Zafatnina-II odd.-Elizabeta Georgievska

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

V одд. Наставник: Виолета Стоилевска

Наставна содржина: Текст “Смирување и скарување” – обработка   Прирачник Дисо 3

14.11.2017 MAK Smiruvanje i skaruvanje tekst

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

V одд. Наставник: Тања Метикош 

Наставна содржина: Усно изразување на тема „Другарство“ – обработка

20.11.2017 MAK- Usno izrazuvanje – Drugarstvo

NL – Test – Drugarstvo

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

V одд. Наставник: Елизабета Георгиевска 

Наставна содржина: Усно и писмно раскажување по дадени тематски зборови ,,Ветровит ден,,-обработка

30.11.2017 MAK -Usno raskazuvanje po dadeni tematski zborovi

01.12.2017 MAK Pismeno raskazuvanje po dadeni tematski zborovi

 

МАТЕМАТИКА

V одд. Наставник: Даниела Торковска

Наставна содржина: Собирање и одземање повеќецифрени броеви – вежби

16.03.2017-Matematika-Sobiranje-i-odzemanje-povekecifreni-broevi-IKT – подготовка

magicen-kvadrat

Nastaven-list-vo-tri-nivoa

smoocenuvanje-model-na-tocni-resenija

Zadachi za domashna rabota

 

 

Напишете коментар