ДОБРИ УЧИЛИШНИ ПРАКТИКИ

Сите документи од страната „Добри училишни практитки“ може да се превземат и да се користат во наставата. Истите ги објавуваме со цел да помогнеме во унапредување на наставата. Се надеваме дека истите нема да се злоупотребуваат и објавуваат под туѓо име.

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА