ДЕТСКА АТЛЕТИКА за учениците од IV одд. во ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА во ГАЗИ БАБА.

🏃 Денес 120 ученици од IV одделение имаа можност да се натпреваруваат во детска атлетика, да се забавуваат, да го јакнат натпреварувачкиот дух и да ја негуваат фер играта. . 🏃‍♀️Сојузот на училишен спорт на Гази Баба оваа учебна година ќе продолжи да организира бројни спортски настани и активности за учениците од одделенската настава. . . 🏃СПОРТОТ Е ЗДРАВЈЕ, УЖИВАЊЕ и ЗАДОВОЛСТВО !