Дводневна екскурзија на учениците од 6 одд.

На 3 и 4 мај со учениците од VI одделение беше реализирана дводневна екскурзија во Источна Македонија. Негувањето на културата и традицијата се составен дел од едно општество, па затоа ние со нашите ученици од шестите одделенија посетивме најразличните предели во источниот дел на нашата татковина, се запознавме со нивната архитектура, култура, традиција, посетивме голем број споменици, музеи, знаменитости, географски обележја, се дружевме, се забавувавме и градевме хумани вредности.