Го одбележуваме Денот на македонскиот јазик

На денешен ден, 5 Мај, го одбележуваме Денот на македонскиот јазик, денот кога во 1945 г. со Решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик врз принципот еден глас – една буква (фонетски правопис).
Нашите ученички Ева Серафимовска и Ања Јовановска од IX-4 oдд. организираа квиз со прашања за македонскиот правопис, учествуваа и останатите ученици.