Ги запознаваме знаменитостите на Париз

На 19 мај, петок, на часот по француски јазик со деветто одделение имавме гости. Дојдоа четири студентки со нивните лекторки, од катедрата по француски јазик при Филолошки факултет. Студентките ги запознаа учениците со знаменитостите на Париз, а исто така подготвиле квиз и крстозбор со кои нашите ученици се забавуваа. Прекрасна соработка и интересно искуство како за учениците така и за студентите.

Соработката ќе продолжи и понатаму со нови активности кои со нетрпение ги очекуваме.