Второ место на градски натпревар по прва помош

Денес со гордост соопштуваме дека нашите ученици учествуваа на градскиот натпревар по прва помош освоија II место. Благодарност до нашата поранешна ученичка Ангела Ангелкоска за подршката во подготовките. Раководител на екипата нас. Бојана М. Личева.