Во чест на Свети Климент Охридски

8 Декември го одбележуваме во чест на Св. Климент Охридски, најпознатиот ученик на браќата Кирил и Методиј.

           Тој е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог.

           Тој е творецот на Охритската книжевна школа – првиот словенски универзитет каде голем број ученици под негово раководство ги препишувале книгите со словенски букви за словенскиот народ.

           Тој развил  богата книжевна дејност. Автор е на многу поучни и похвални слова, похвалата на Кирил Филозоф, похвалата за Кирил и Методиј.

           За него твориме и го славиме неговото дело.