ВАЖНО СООПШТЕНИЕ !!!

Почитувани родители ,
Поради новите насоки добиени од Извадок од Нацрт -Записникот од 16 та седница од Владата и општина Гази Баба, а во врска со издавање потврди на родители кои се ослободени од работа заради згрижување на дете до 10 годишна возраст Ве известуваме дека утре (петок, 13. 03.2020) од 8 до 16 часот може да дојдете во Управата на ООУ„Дане Крапчев“ Скопје – административна служба да ги подигнете истите.
Од ваша страна потребно е ДЕНЕС да ни пишете на маил на oudanekrapcev@yahoo.com име и презиме на родителот за кој се однесува потврдата ,име и презиме на детето – одделение, одделенски раководител. Со вас треба да носите писмено Барање за потреба од издавање потврда напишано од Ваша страна на лист А4 формат со истите податоци од маилот .
Со почит
ООУ„Дане Крапчев“ -Скопје