БРАВО ЗА НАШИТЕ МАТЕМАТИЧАРИ!

На денешниот општински натпревар по математика на треиторија на општина Гази Баба одржан на ден 29.02.2020 год. (сабота) во ООУ„Крсте Мисирков“ -Скопје, нашите ученици од сите одделенија покажаа одлични резултати. БРАВО ЗА НАШИТЕ МАТЕМАТИЧАРИ !!! ПРОДОЛЖЕТЕ ДА БИДЕТЕ УСПЕШНИ И НА НАРЕДНИТЕ НАТПРЕВАРИ !!!

  Ученик: Одделение Освоено место МЕНТОР
1 Христијан Гочевски Иваноски 4 одделение 2 место Билјана Трајановска
2 Дамјан Петровиќ 4 одделение 2 место Вилдана Суљовиќ
3 Александар Маџовски 4  одделение 3 место Даниела Салтирова
4 Марија Трајковска 4  одделение Пофалница Светланка Пешовска
5 Давид Арнаудов 5 одделение 1 место Весна Димитровска
6 Лејла Оручу 5одделение Пофалница Лидија Ѓорѓиева
7 Јана Саздовска 6 одделение 1 место Билјана Стојановска
8 Никола Милосковски 6 одделение 1 место Билјана Стојановска
9 Михаела Димчова 6 одделение 2 место Билјана Стојановска
10 Алексеј Стојановиќ 7 одделение 2 место Лиле Сарваноска
11 Тамара Вељковиќ 7 одделение Пофалница Лиле Сарваноска
12 Јана Благојевиќ 8 одделение 3 место Лиле Сарваноска
13 Анастасија Тодевска 8 одделение Пофалница Лиле Сарваноска
14 Павел Наневски 9 одделение Второ место Билјана Стојановска
15 Јане Ѓоргиевски 9 одделение Второ место Билјана Стојановска
16 Тијана Антовска 9 одделение Трето место Билјана Стојановска