Безбедноста на нашите ученици се подига на уште повисоко ниво

На иницијатива од граѓаните од локалното население, учениците, родителите, вработените безбедноста на нашите ученици се подигна на уште повисоко ниво.