Англиски јазик – Резултати од училишниот натпревар за учениците од 4 до 9 одд.

Резултати од 4 одд

Илина Јорданова 4-165  I место
Елена Наумова4-364  II место
Марко Наумов4-362  III место

Резултати од 5 одд.

Аника Велковска5-146 I место
Дарјан Јовчев5-346 I место
Марија Трајковска5-446 I место
Христијан Гочевски Ивановски5-140 II место
Благоја Јакимовски5-138 III место

Резултати од 6 одд.

Дора Николова 6-439  I место
Андреј Јордановски6-138.5  II место
Теона Јовева6-338  III место

Резултати од 7 одд.

Петар Ристовски 7-338  I место
Даријан Саравинов7-337.5 II место
Ања Јовановска7-4 36 III место

Резултати од 8одд

Алексеј Стојановиќ 8-3I место
Дона Тасева8-3II место
Нина Јовановска 8-1III место

Резултати од 9 одд

Ема Димитриевска  9-160  I место
Лора Донева 9-260  I место
Христина Јовановска 9-260  I место
Јана Кметовска 9-359  II место
Мартин Атанасов 9-458  III место
Мила Петровска 9-458  III место