Активности на ЕКО –Тимот за месец ОКТОМВРИ

Во месец Октомври ЕКО тимот на нашето училиште ги одбележа настаните од Еко календарот:

– 8 октомври-Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата

 Изработка цртежи за последиците од загадувањето на планетата Земја од учениците

Цел на активноста е одржувањето на чиста и здрава животна средина, рационалното искористување на природните ресурси и чувањето на биолошката разновидност на нашата планета

-15 октомври -Меѓународен ден на пешаците

Ве потсетуваме на   флаерите кои учениците секоја година традиционално ги делеа  на локалното население со информации за придобивките од пешачењето

Цел на активноста  е да се подигне јавната свест за  придобивките од пешачењето ,да се подигне свеста на пешаците како учесници во сообраќајот и да се подигне свеста за безбедноста на пешакот во сообраќајот

-16 октомври- Меѓународниот ден на храната

По тој повод учениците изработија презентација насловена како “Здрава храна –Здрави деца” и напишаа кратки пораки кои сите ние треба да ги практикуваме

Целта е  да допринесе за подигање на свеста за здравата храна и  важноста на правилната исхрана во перидот на раст и развој кај децата.